Podziel się:

share to facebook share to twitter share to google plusone share share to pinterest share share to linkedin share to email compact...

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Ukształtowanie przestrzenne miejscowości Kępa Polska, które poprawi jej powodziowe bezpieczeństwo z optymalnym wykorzystaniem atutów terenu pozwalających też na wykreowanie jej rozwoju jako centrum rekreacji i turystyki dla obszaru Wysoczyzny Płońskiej /pozbawiony jest on jezior i ośrodków rekreacyjnych!/ oraz z wytworzeniem w niej dogodnej dostępności do Wisły dla obszaru pomiędzy Wyszogrodem, a Płockiem

PISMO PRZEWODNIE (kliknij w obraz, aby go powiększyć)

PISMO PRZEWODNIE (kliknij w obraz, aby go powiększyć)
Pismo przewodnie projektu „Koncepcji urbanistycznej zmiany MPZP miejscowości KĘPA POLSKA”

MAPA POGLĄDOWA KONCEPCJI (kliknij w obraz, aby go powiększyć)

MAPA POGLĄDOWA KONCEPCJI (kliknij w obraz, aby go powiększyć)
Mapa poglądowa, przedstawiająca projekt „Koncepcji urbanistycznej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości KĘPA POLSKA”

MAPA POGLĄDOWA KONCEPCJI - WERSJA VI.2015r. (kliknij w obraz, aby go powiększyć)

MAPA POGLĄDOWA KONCEPCJI - WERSJA VI.2015r. (kliknij w obraz, aby go powiększyć)
Mapa poglądowa, przedstawiająca projekt „Koncepcji urbanistycznej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości KĘPA POLSKA” - Wersja VI.2015r.

KALENDARIUM WDROŻENIA

27.01.2015r. - Przedstawienie "Koncepcji ..." lokalnym samorządom.
20.02.2015r. - Poinformowanie Rady Gminy na plenarnej sesji przez Przewodniczącego Rady o piśmie i "Koncepcji ..." Jana Wyrębkowskiego - pkt IX protokołu: http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/59/wiadomosc/255535/p_r_o_t_o_k_o_l__nr_v2015__z__obrad_v_sesji_rady_gminy_bodzanow
18.03.2015r. - Prezentacja "Koncepcji ..." na VI Sesji Rady Gminy Bodzanów - Protokół:
http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/59/wiadomosc/257898/p_r_o_t_o_k_o_l__nr__vi2015_z__obrad_vi_sesji_rady_gminy_bodzanow
13.05.2015r. - O zagospodarowaniu Kępy Polskiej w Kurierze Mazowieckim: http://warszawa.tvp.pl/20043095/13052015
11.06.2015r. - "Burza mózgów" w Urzędzie Gminy Bodzanów nad "Koncepcją ..." z udziałem Wójta, urbanistów, pracowników referatu rozwoju UG oraz autora. Ustalono: Zostanie skierowany do Rady Gminy projekt uchwały o przystąpienie do opracowania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzanów w którym zostaną podjęte działania do ujęcia w nim zaproponowanych rozwiązań.
22.06.2015r. - Złożenie w RZGW w Warszawie wniosków ramach konsultacji społecznych aktualizacji Planu Gospodarki Wodnej w dorzeczu Wisły: https://drive.google.com/file/d/0B-twxXdCgZ7oUEhkbjdPUTdVWVE/view?usp=sharing
29.06.2015r. - Uchwała Rady Gminy Bodzanów w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów: http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/269447/files/uchwala_nr_62.pdf
Brak postów.
Brak postów.